aerob

(Biologi) organisma yang dapat hidup hanya dengan adanya oksigen dari udara.

berkongsi