adun II

[sastera lama] elok (kerana berhias):
~-temadun [Minangkabau] indah-indah, berjenis-jenis warnanya;

beradun berdandan, berhias, bersolek:
setelah mandi, puteri pun ~;
baginda makan sirih yang beradun-adun;

mengadunkan mendandankan, menghiasi, mempersolekkan:
~ pengantin;

adunan hiasan, alat berdandan:
sangatlah berkenan kepada hatinya ~ kekasihnya.

berkongsi