aduh

[kata seru] kata yang menyatakan rasa sakit (rasa hairan, keluhan):
~, sakitnya perut saya!

mengaduh, mengaduh-aduh mengatakan aduh, mengeluh (kerana kesakitan dan lain-lain):
suara yang ~ itu suara orang kena tikam;

teraduh mengaduh dengan tiba-tiba;

= adoi.

berkongsi