adu I

beradu
1. berlanggar, berlaga, berhantuk(an), terhantuk:
motokar itu ~ dengan kereta lembu;
terdengar gelas ~;
kepalanya ~ dengan dinding;

2. bertarung, berlaga, bersabung:
ayam yang sedang ~;

3. bertanding, berlawan (untuk merebut kemenangan atau menentukan sesuatu);
~ cantik bertanding untuk menentukan siapa yang paling cantik;
~ tenaga bertanding untuk menentukan siapa yang kuat;
~ nasib mencuba membuat atau mendapatkan sesuatu dengan harapan akan beroleh kejayaan;

mengadu
1. mempertemukan (dua benda), meletakkan dan sebagainya berdekatan, mendekatkan (untuk membandingkan dan sebagainya);

2. menyentuhkan (gelas dan lain-lain), menghantukkan (gelas, kepala, dan lain-lain), melagakan:
~ kepala ke dinding;
~ tuntung jarum
(peribahasa) menyatukan fikiran yang sukar itu sangat susah;

3. memperlagakan, menyabung:
~ ayam;

4. mempertandingkan, memperlawankan:
~ layang-layang;
~ tenaga
mempertandingkan kekuatan;

5. memberitahu seseorang mengenai sesuatu (yang tidak menyenangkan dan sebagainya) untuk mendapatkan pertolongan (sokongan, simpati, dan sebagainya):
dia ~ kepada ibunya apabila dia dicubit oleh kakaknya;
dia tidak ~ kepada sesiapa tentang layanan buruk yang dialaminya itu;

6. meminta keadilan:
~ kepada hakim;
~ lidah
berbantah;
~ nasib = ~ untung mencuba untung, beradu nasib;

mengadukan
1. mengemukakan perkara dan lain-lain (kpada hakim, parlimen, dan lain-lain), memberitahukan sesuatu (yang tidak baik atau tidak menyenangkan) untuk mendapatkan pertolongan (sokongan, sesuatu tindakan, simpati, dan sebagainya):
parlimen ialah tempat ~ sesuatu perkara yang patut diketahui oleh kerajaan;
penduduk kampung itu telah ~ kesulitan yang dihadapi kepada pegawai daerah;

2. memberitahukan atau melaporkan sesuatu mengenai seseorang kepada orang atau pihak tertentu untuk menyusahkannya (merugikannya, menganiayainya, dan sebagainya):
diadukannya ayahnya kepada Jepun;

memperadu-adukan memperadudombakan;

aduan
1. pertandingan, perlumbaan:
~ kuda;

2. yang diadu, sabungan:
ayam ~;

3. hal atau perkara yang diadukan (diberitahukan):
segala ~ itu sedang disiasat oleh polis;

peraduan pertandingan:
ia telah berjaya menjadi johan syarahan dalam ~ yang dianjurkan oleh syarikat itu;

pengaduan
1. perihal (perbuatan) mengadu, penyabungan (ayam), pelagaan (binatang);

2. perbuatan mengadukan (perkara, kejadian, orang, dan lain-lain;

pengadu
1. orang yang suka mengadu untuk mendapatkan pertolongan (simpati dan sebagainya);

2. orang yang mengemukakan aduan.

berkongsi