adpertensi

[Indonesia-Belanda] iklan (dalam surat khabar dan lain-lain).

berkongsi