adisejuk

(Kimia) berkenaan cecair yang menyejuk atau dijadikan sejuk sehingga ke bawah takat sejuk beku tanpa cecair itu membeku.

berkongsi