adipsia

(Perubatan) keadaan abnormal yang menyebabkan seseorang mengelak daripada minum (tidak terasa dahaga).

berkongsi