adipos

(Perubatan) mengandungi lemak atau menyerupai lemak;
tisu ~ tisu yang dipenuhi lemak.

berkongsi