adiningrat

[Jawa] gelaran bangsawan yang tertinggi.

berkongsi