adikara

[sastera lama]

1. kekuasaan, berkuasa;

2. sewenang-wenang.

berkongsi