adik-beradik, adik kakak

1. (beberapa orang) yang mempunyai hubungan kekeluargaan (kerana seayah atau seayah dan seibu), bersaudara:
mereka lima ~ mereka lima bersaudara;
bergaduh ~ dalam pembahagian harta pusaka;

2. (berlaku) sebagai saudara, antara atau selaku adik dengan abang (atau kakak):
mari kita bicarakan ~ dahulu;

beradik kakak selaku adik dan kakak;

memperadik memandang (memanggil, menyebut) adik.

berkongsi