adhesi

[Indonesia-Belanda]

1. daya tarik-menarik antara molekul dua zat yang berlainan;

2. ucapan setuju, ucapan sokongan.

berkongsi