adegan

[Jawa] bahagian daripada babak (sandiwara, wayang):
ia berlakon dengan baik dalam ~ di atas kapal;
~ ranjang (bahagian daripada) babak asmara di atas katil (dalam lakonan sandiwara, wayang gambar, dan sebagainya) yang menimbulkan keghairahan:
tingkah laku yang bertentangan dengan Islam digambarkan dalam hubungan seks dan ~ ranjang.

berkongsi