adat

1. peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun (sejak dahulukala) di dalam sesuatu masyarakat (sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi), lembaga:
~ Minangkabau;
~ Perpatih;
~ Rembau;

2. cara yang sudah menjadi kebiasaan, sifat, kebiasaan:
~ air cair, ~ api panas;
kurang ~
tidak sopan, kurang ajar;
membawa ~ haid (datang bulan);
mengisi ~ menjalankan adat kebiasaan, memenuhi kewajiban;
tahu ~ sopan;
tak tahu ~ tidak sopan, kurang ajar;
~ dunia sifat dunia, kebiasaan di dunia;
~ gelanggang = ~ menyabung peraturan menyabung (ayam);
~ istiadat berbagai-bagai adat (peraturan) yang dituruti;
~ menyerambi adat menjamu bakal menantu laki-laki;
~ resam adat kebiasaan;
~ bersendi syarak, syarak bersendi ~ (peribahasa) segala perbuatan hendaklah jangan bertentangan dengan adat dan agama;
~ diisi, lembaga dituang (peribahasa) [Minangkabau] mengerjakan sesuatu menurut adat kebiasaan;
~ gajah terdorong (peribahasa) orang yang berkuasa biasanya menyalahgunakan kekuasaannya;
~ lama pusaka usang (peribahasa) [Minangkabau] adat yang tidak berubah-ubah sejak dahulu;
~ periuk berkerak, ~ lesung berdedak (peribahasa) jika berkehendakkan keuntungan, haruslah susah;
~ sepanjang jalan, cupak sepanjang betung (peribahasa) tiap-tiap perbuatan ada peraturannya, tiap-tiap negeri mempunyai kebiasaannya:
hidup dikandung ~ mati dikandung tanah (peribahasa) setiap orang harus mentaati adat selama hidup dan jangan pula melupakan bahawa dia akan mati;
hilang ~ tegal muafakat (peribahasa) adat lama itu boleh diubah asal dengan muafakat;

beradat
1. mempunyai adat, tahu sopan santun;

2. melakukan sesuatu secara adat;

mengadatkan menjadikan sesuatu adat, menjadikan sesuatu kebiasaan;
adat yang diadatkan adat yang ditetapkan;

teradat sudah menjadi adat atau kebiasaan;
adat yang ~ adat yang terjadi kerana kebiasaan.

berkongsi