adaptasi

penyesuaian dengan keadaan dan sebagainya yang baru atau berbeza:
~ buku-buku Indonesia sedang diusahakan oleh Bahagian Terjemahan;
seseorang itu perlu membuat ~ terhadap hidupnya untuk mengimbangkan tuntutan keperluan dengan kemampuan diri;

beradaptasi membuat penyesuaian:
struktur biologi yang berbeza itu ~ secara fungsiannya dengan jenis-jenis persekitaran yang berbeza;

mengadaptasi membuat adaptasi:
orang Islam di merata-rata pelosok dunia ini ~ istilah dan rangkai kata Arab;
drama terjemahan perlu diadaptasi supaya mencerminkan nilai-nilai dan alam kita;
seorang klien diajar mengubah dan ~ tingkah laku daripada yang tidak normal atau tidak rasional kepada yang lebih rasional dan logik
;

pengadaptasian perihal (perbuatan dan sebagainya) mengadaptasi sesuatu;

pengadaptasi orang yang membuat adaptasi (penyesuaian), orang yang menyesuaikan sesuatu (biasanya karya sastera atau seni):
Muhammad Uthman Jalal dianggap sebagai ~ yang paling berpengaruh, tidak kurang sepuluh buah drama Perancis telah diadaptasi.

berkongsi