acik

nama timang-timangan bagi anak yang kedua bongsu.

berkongsi