abvolt

unit ukuran voltan elektrik yang bersamaan dengan 1 x 10-8 volt.

berkongsi