abstrak

tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera), tidak konkrit atau maujud, niskala, mujarad:
kesetiaan adalah sesuatu yang ~;

mengabstrakkan menjadikan sesuatu abstrak;

keabstrakan perihal atau sifat abstrak:
kematangan seseorang pelukis boleh dilihat dalam ciri-ciri ~ lukisannya.

berkongsi