absah

[Indonesia] sah (berkenaan (dengan) surat keterangan dan lain-lain);

mengabsahkan mengesahkan (keputusan, persetujuan, dan lain-lain);

keabsahan keadaan sah, kedudukan yang sah, kesahan:
~ dan legitimasi politik itu sendiri secara yang berkesan harus berdasarkan kemahuan rakyat dan pengikut umumnya;

pengabsahan pengesahan.

berkongsi