abras

[Arab]

1. menghidapi penyakit kusta;

2. penyakit kusta.

berkongsi