abai

cuai, lalai;
tidak ~ dari tidak cuai (lalai) dari;

mengabaikan
1. tidak atau sangat sedikit memberikan perhatian kepada (seseorang atau sesuatu), tidak mengendahkan, mencuaikan, melalaikan:
~ anak isteri;
~ tugas dan tanggungjawab;

2. memandang tidak penting, tidak mempedulikan atau mengendahkan, menganggap sepi:
~ tunjuk ajar dan nasihat orang;
mereka ~ sahaja segala kritik dan cemuhan;

3. tidak menggunakan (sesuatu kesempatan, kemudahan yang disediakan, dan lain-lain), membiarkan atau melepaskan, mensia-siakan:
sayang sekali peluang keemasan itu kauabaikan;

terabai tidak diberi perhatian (berkenaan (dengan) seseorang atau sesuatu), tidak dipedulikan (diendahkan atau digunakan), dibiarkan sahaja atau disia-siakan;

keterabaian keadaan terabai:
~ sesuatu kelompok;

keabaian perihal abai;

pengabaian perihal atau perbuatan mengabaikan (keluarga, tugas dan tanggungjawab, nasihat dan teguran, peluang dan kemudahan, dan lain-lain);

pengabai (orang yang sifatnya) suka mengabaikan atau sering tidak memberikan perhatian kepada sesuatu (seperti tugas, tanggungjawab, dan sebagainya).

berkongsi