zuhur

[Arab]

1. = waktu ~ waktu tergelincir matahari ke arah barat hingga bayang-bayang kayu dan sebagainya sama panjang dengan kayu dan sebagainya yang menjadi pengukurnya;

2. = sembahyang ~ sembahyang fardu pada waktu zuhur.

berkongsi