unilateral

1. melibatkan sebelah pihak (satu kumpulan, negara dan sebagainya) sahaja dan tidak yang lain (berkenaan (dengan) tindakan, keputusan, pernyataan dan sebagainya):
Dewan Rakyat menyatakan kekesalan terhadap tindakan ~ negara tersebut;
negara itu tidak patut mengambil keputusan ~ tanpa melihat konteks hubungan dua hala dengan negara jiran;

2. berdasarkan satu garis keturunan sahaja, iaitu sama ada sebelah bapa atau sebelah ibu):
ciri terpenting dalam sistem adat perpatih ialah susunan masyarakat yang bersendikan tradisi ~;
adat temenggung menarik garis keturunan secara ~ patrilineal.

berkongsi