tilde

lambang (~) seperti yang digunakan di dalam sesebuah kamus sebagai pengganti kata masukan pada bahagian tertentu sesuatu entri.

berkongsi