Syiah

[Arab] salah satu daripada dua mazhab terpenting dalam Islam yang menolak tiga khalifah ar-Rasyidin yang awal dan menganggap Saidina Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad yang sah;
kaum ~ kaum yang mengasingkan diri daripada kaum Sunah (dalam agama Islam).

berkongsi