ston

unit berat yang bersamaan dengan 14 paun atau 6.35 kilogram.

berkongsi