sokong

tiang yang dipasang condong untuk menyangga sesuatu (supaya jangan rebah dan lain-lain), junjungan, penjalaran (untuk tumbuh-tumbuhan seperti kacang panjang dan lain-lain);
~ membawa rebah (peribahasa) orang yang dipercayai itu sendiri yang berkhianat kepada kita;

menyokong
1. menyangga (menopang) sesuatu supaya jangan rebah atau roboh:
beberapa orang ~ dan memapah dia supaya jangan rebah;

2. menyatakan persetujuan dan memberi perangsang dengan atau tanpa bantuan kebendaan dan lain-lain, memberi bantuan (tenaga, wang, dan lain-lain), membantu:
saya ~ penuh fikiran penulis itu;
gerila kami ~ pemberontakan mereka;

sokongan
1. sesuatu yang dijadikan sokong (tiang dan lain-lain), tunjangan;

2. perbuatan menyatakan persetujuan dan memberi perangsang dengan atau tanpa bantuan kebendaan, bantuan (wang dan lain-lain), pertolongan:
tidak ada sebuah parti politik yang boleh kekal berkuasa tanpa ~ orang Melayu;
~ moral
sokongan yang tidak berupa bantuan kebendaan tetapi yang memberikan perangsang (mengukuhkan semangat dan sebagainya);

penyokong
1. alat untuk menyokong, sokong;

2. orang yang menyokong (membantu, menolong), pengikut:
ia tidak segan-segan menghukum orang-orang yang menjadi ~-~ penderhaka.

berkongsi