setir

[Indonesia] stereng (kereta), kemudi;
memegang ~ menyetir;

menyetir memandu (kereta):
aku kira aku sudah tidak boleh lagi ~ sendiri;

penyetir pemandu (kereta).

berkongsi