setal I

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] kandang kuda;
~ kereta rumah tempat menyimpan kereta.

berkongsi