sesah

bersesah ~ bertinju berpukul-pukul atau tinju-meninju (bergaduh dan lain-lain);

menyesah
1. memukul dengan benda yang melenting (rotan dan lain-lain), menyebat, membelasah:
dikejarnya budak itu dan disesahnya;

2. mencuci (pakaian dan lain-lain) dengan membanting-bantingkannya;
bagai ~ kain dapat (peribahasa) memakai barang (biasanya barang pinjaman) dengan sekehendak hati sahaja;
bagai cendawan disesah (peribahasa) perihal pucat lesi (muka dan lain-lain).

berkongsi