seranta

pegawai ~ pegawai yang tugasnya mewujudkan dan memelihara hubungan baik antara organisasi (institusi dan sebagainya) yang dianggotainya dengan orang ramai serta meningkatkan dan memelihara imej organisasi (institusi dan sebagainya) yang berkenaan (dengan menyebarkan maklumat dan lain-lain);
penulis ~ penulis yang memberitahukan (hal-hal yang tertentu seperti iklan dan lain-lain) kepada orang ramai;

menyerantakan memberitahukan kepada khalayak ramai, memaklumkan, mengumumkan:
maka bentara pun menyuruh orang ~ maklumat supaya orang bersuka-sukaan empat puluh hari empat malam kepada segala daerah Acheh;

serantaan yang berkaitan dengan hubungan antara organisasi (institusi dan sebagainya) dengan orang ramai.

berkongsi