serakah

loba, rakus, tamak:
ia sekarang mengetahui apa yang diidamkan oleh kedua-dua orang yang tamak dan ~ itu;

keserakahan perihal serakah (tamak, loba), kelobaan, ketamakan:
tatahukum itu sebenarnya suatu tindakan nafsu ~ kaum imperialis dan kapitalis;
~ untuk memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.

berkongsi