September

(Sptmber) bulan kesembilan dalam tahun Masihi yang mengandungi 30 hari.

berkongsi