sepion

[Indonesia-Belanda] mata-mata (gelap);

menyepion mengintip (untuk mendapatkan rahsia dan lain-lain), memata-matai.

berkongsi