sepak I

bunyi seperti bunyi tamparan dan lain-lain:
menampar dengan amat keras ~nya;

menyepak menampar, menempeleng:
ia ~ tengkuknya yang dihinggapi nyamuk.

berkongsi