sentral

1. di tengah atau pusat;
pasar ~ pasar yang terletak di tengah bandar;

2. (pejabat dan lain-lain) yang menjadi pusat (pejabat-pejabat lain dan lain-lain), ibu (pejabat dan lain-lain);
pemerintah ~ pemerintah pusat.

berkongsi