senting I

[Minangkabau] [arkaik] susah, sukar.

berkongsi