sentimen

1. perasaan yang berlebih-lebihan dan menuruntukan kata hati terhadap sesuatu;

2. emosi atau perasaan yang lembut dan halus yang mudah mengusik jiwa;

3. pandangan atau pendapat tentang sesuatu:
kau yang mengapi-apikan ~ perkauman; kau terlalu lekas tersinggung, terlalu lekas mengeluarkan perasaan ~mu.

berkongsi