sengkul

sakit kerongkong dan susah menelan, sakit kail-kail.

berkongsi