saraya

[Johor];

menyaraya menyuruh bekerja tanpa upah (hanya menanggung makan sahaja).

berkongsi