sahabat

1. kawan, teman, taulan:
daripada banyak seteru, lebih baik banyak ~;

2. pengikut, murid;
~ nabi pengikut nabi;
~ handai = ~ kenalan sahabat-sahabat;
~ karib sahabat yang rapat (baik);
~ kita (beta) [bahasa halus] tuan (dalam surat raja-raja dahulu);
~ pena sahabat menerusi surat sahaja;

bersahabat berkenalan dan berbaik-baik, berkawan (dengan), berteman (dengan):
kita ~ dengan orang yang baik-baik;
Australia dan New Zealand merupakan negara-negara yang ~ baik dengan kita;
bagai ~ dengan ular bisa
(peribahasa) kalau berkawan dengan orang yang jahat, lambat-laun dianiayanya juga kita;
daripada ~ dengan orang yang bodoh, baik berseteru dengan orang berakal (peribahasa) tidak berfaedah bersahabat dengan orang yang bodoh;

bersahabatan berbaik-baik antara satu sama lain;

mempersahabatkan memperkenalkan supaya bersahabat, menjadikan bersahabat (orang yang belum berkenalan);

persahabatan perihal bersahabat:
~ kami sudah menjadi begitu erat sekali.

berkongsi