riparian

(Undang-undang)

1. berkaitan dengan hak pemilik tanah yang sah di sisi undang-undang ke atas kawasan tebing sungai, misalnya hak untuk menangkap ikan dan sebagainya:
hak-hak ~;

2. orang yang tanahnya terletak di tebing sungai.

berkongsi