rimping

perimping yang di hujung sekali (orang, barang-barang).

berkongsi