ra II

(rO)

1. huruf ke-10 abjad Arab (mempunyai nilai 200);

2. huruf ke-11 abjad Jawi.

berkongsi