puteri I

1. [sastera lama] anak raja yang perempuan;
tuan ~ anak perempuan raja, permaisuri raja;

2. anak perempuan (untuk menghormati), (kaum) wanita:
pandu ~;
~ sejati;
~ malam
[arkaik] [kiasan] bulan.

keputerian hal (sifat, darjat dan sebagainya) yang berkaitan dengan puteri.

berkongsi