prostesis

(Perubatan) gantian (secara buatan) sesuatu bahagian tubuh yang hilang, seperti kaki dan tangan.

berkongsi