propaganda

1. penerangan atau penyiaran (ideologi, faham, pendapat, dan lain-lain), ideologi atau pendapat yang dihebahkan untuk mempengaruhi orang ramai, diayah:
pemberontak komunis telah memperhebat kempen-kempen ~ mereka di Saigon;

2. = berpropaganda menerangkan pendapat (ideologi, fahaman, dan lain-lain) dengan tujuan untuk mendapat sokongan daripada orang ramai:
tujuan perundingan itu hanyalah untuk melengah-lengahkan masa atau untuk ~;

3. [bahasa percakapan] iklan barang dagangan dan lain-lain;

mempropagandakan
1. menghebahkan secara teratur pendapat (ideologi, fahaman, dan lain-lain) dengan tujuan mempengaruhi serta untuk mendapat sokongan daripada orang ramai:
aku yang di daerah ini disuruh ~ anjuran kembali kepada keperibadian bangsa;

2. [bahasa percakapan] mengiklankan barang dagangan dan lain-lain.

berkongsi