preskripsi

1. arahan doktor tentang ubat yang harus disediakan untuk pesakit tertentu dan cara menggunakannya (memakannya);

2. sesuatu ketetapan (keputusan dan sebagainya) yang bersifat atau bertujuan menentukan, ketentuan (untuk menjadi pegangan atau panduan);

mempreskripsikan memberikan preskripsi (berkenaan (dengan) penggunaan ubat dan sebagainya):
doktor telah ~ ubat yang perlu dimakan untuk mengubati penyakitnya.

berkongsi