pendahan

[sastera lama] sejenis lembing pendek (pisau) untuk dilemparkan.

berkongsi