pasif

1. menerima pengaruh (tidak mempengaruhi), tidak giat (melawan dan lain-lain), lawan aktif:
menunjukkan sifat yang beku dan ~ terhadap kegiatan sosial;

2. (Linguistik) berkenaan bentuk kata kerja yang digunakan apabila subjek dipengaruhi atau menjadi sasaran perbuatan pada kata kerja, misalnya Ahmad dikejar lembu;

3. [Indonesia] pengeluaran lebih daripada penerimaan;

mempasifkan
1. menyebabkan tidak aktif:
lapisan sulfida dapat ~ tampalan gigi dan mengurangkan kakisan;

2. (Linguistik) menjadikan ayat atau kata kerja dalam bentuk pasif: ayat yang mengandungi objek boleh dipasifkan;

kepasifan perihal pasif.

berkongsi